Behandlingstid grunnet høy pågang

Grunnet svært høy pågang for tiden vil vi ha noe økt behandlingstid for enkelte bestillinger.

  • Vi vilfortsette å ivareta rask leveringstid på våre diagnostikkpakker.
  • Behandlignstid på prøveutstyr til CWD og øvrig overvåking vil ligge på rundt en uke, med mindre kunden indikerer at det haster.