Behandlingstid grunnet høy pågang

Grunnet høy pågang og redusert bemanning vil vi ha økt behandlingstid for de fleste bestillinger.

  • Vi vil fortsette å ivareta rask leveringstid på våre diagnostikkpakker.
  • Behandlignstid på prøveutstyr til CWD og øvrig overvåking vil ligge på rundt en uke, med mindre kunden indikerer at det haster.