Veterinærinstituttets prøveutstyr

Blodprøverør

Veterinærinstituttet gjennomfører analysesteget på flere av Mattilsynets overvåkingsprogram som baserer seg på blodprøver. Veterinærinstituttet sender dessverre ikke ut prøveutstyret til disse overvåkingsprogrammene per i dag.

Et utvalg blodprøverør er typisk tilgjengelig hos laboratorieutstyr-leverandører.