Samling: Diagnostikkpakker

Prøveutstyr til Veterinærinstituttets diagnostikktilbud. Kostnaden for prøveutstyret dekkes gjennom analyseprisen ved Veterinærinstituttets laboratorium. Du betaler dermed ingenting ved bestilling.