Veterinærinstituttets prøveutstyr

Hud- og ørepakke for hund og katt

Pakken inneholder svaber til prøvetaking av hud og/eller øre til undersøking for bakterier og gjærsopp. Eventuell resistensundersøkelse er inkludert.

Innhold i et prøvesett:

  • 2 svabere med Amies transportmedium (med aktivt kull, "kullsvaber")
  • 1 veileding og rekvisisjonsskjema
  • 1 polstret konvolutt til innsending

Kostnaden for utstyrspakken er inkludert i analyseprisen.

Til innsending av prøvene brukes Bring returservice. Se veileding på vår hjemmeside for fremgangsmåte.


Utstyr