Veterinærinstituttets prøveutstyr

Parasittpakke for storfe-geit-sau-hest-kamelider

Parasittpakken inneholder nødvendig utstyr til å samle inn og sende avføringsprøver fra 5 individer. Prøvene analyseres for parasittegg, koksidier, leverikter, lungeorm, og larvekultur avhengig av dyreart og ønsker.

Et prøvesett inneholder:

  • 5 engangshansker
  • 5 små lynlåsposer
  • 1 stor lynlåspose
  • 1 veiledning og innsendingsskjema
  • 1 polstret konvolutt til innsending.

Kostnaden for utstyrspakken er inkludert i analyseprisen.

Til innsending av prøvene brukes Bring returservice. Se veiledning på vår hjemmeside for fremgangsmåte.


Utstyr