Veterinærinstituttets prøveutstyr

Luftveispakke virologi storfe

Luftveispakken inneholder nødvendig utstyr til å prøveta inntil 6 storfe for bovint respiratorisk syncytialvirus (BRSV) og/eller bovint coronavirus (BCoV).

Innhold i et prøvesett:

  • 2 rør virus-transportmedium
  • 6 brekksvaber
  • 1 lynlåspose
  • 1 veileding og innsendingsskjema
  • 1 polstret konvolutt til innsending.

Kostnaden for utstyrspakken er inkludert i analyseprisen.

Til innsending av prøvene brukes Bring returservice. Se veileding på vår hjemmeside for fremgangsmåte.


Utstyr