Veterinærinstituttets prøveutstyr

Diarépakke kalv

Denne prøvepakken inneholder utstyr til å prøveta 5 kalver. Undersøkes for rotavirus, coronavirus, E. coli, og Cryptosporidium parvum, samt koksidier avhengig av innsenders ønsker. 

Innhold i et prøvesett:

  • 5 plastbeger med skrukork
  • 1 lynlåspose
  • 1 veiledning og rekvisisjonsskjema
  • 1 polstret konvolutt til innsending

Kostnaden for utstyrspakken er inkludert i analyseprisen.

Til innsending av prøvene brukes Bring returservice. Se veileding på vår hjemmeside for fremgangsmåte.


utstyr