Veterinærinstituttets prøveutstyr

Fallviltpakke - skrantesyke/CWD

Skrantesyke (CWD - Chronic Wasting Disease) er en prionsykdom som kan smitte gjennom miljøet og gir dødelig sykdomsforløp i hjortevilt. Sykdommen ble påvist i hjortevilt for første gang i Norge av Veterinærinsituttet i 2016.

Utstyrspakke til uttak og innsending av én hjerne- eller lymfeprøve til CWD-analyse av hjortedyr definert som fallvilt.

Utstyrspakken sendes i bulk, og er dermed ikke individuelt pakket. 

Innhold i et prøvesett:

  • 1 skje til uttak av hjerneprøve
  • 1 prøveglass
  • 1 lynlås-pose til prøveglasset
  • 2 engangshansker (størrelse L)
  • 1 merkelapp med strekkode
  • 1 returetikett, adressert vårt hovedkontor i Ås
  • 1 bobleplastkonvolutt *

Til hver bestilling vedlegges en veiledning. 

* Fra 2021 ble det bestemt at bobleplastkonvolutt sendt som ekspresspost gir tilstrekkelig prøvekvalitet. Vi sender dermed ikke ut isoporesker lengre, men bruke gjerne opp eventuelle lager dere har.

Informasjon om CWD

Informasjon om overvåkingsprogrammet

Utstyr