Veterinærinstituttets prøveutstyr

Formalin

Bufret formalin 10% i forskjellige volum kan bestilles fra Veterinærinstituttet per epost: medieprod@vetinst.no 

Det samme gjelder RNAlater®, transportmedium virus (fisk og landdyr), og mikrobiologiske dyrkingsmedier. Se utvalg og prisliste på Veterinærinstituttet sin hjemmeside.