Veterinærinstituttets prøveutstyr

Transportbuffer fotråte (sau)

Fotråte hos sau forårsakes av Dichelobacter nodosus. Virulente varianter forårsaker smertefull sykdom i sauenes underfot. Bakterien kan påvises med PCR.

Transportbuffer (PBS m./ 20mM EDTA, pH8.0) og svaber til prøvetaking for fotråte (sau)  finner du ikke lengre i nettbutikken, da dette produseres og belastes hos seksjon for medieproduksjon hos Veterinærinstituttet. Disse bestilles ved å sende mail til medieprod@vetinst.no (husk leveringsadresse og tiltaksnummer).

Informasjon om fotråte

Informasjon om overvåkingsprogrammet (ikke aktivt per 2022)