Veterinærinstituttets prøveutstyr

Fotråte hos sau

Fotråte hos sau forårsakes av Dichelobacter nodosus. Virulente varianter forårsaker smertefull sykdom i sauenes underfot. Bakterien kan påvises med PCR.

Her finner du transportmedium og svabere for prøvetaking til overvåkingsprogrammet "fotråte hos sau".

Innhold i et prøvesett:

  • 5 rør med transportbuffer (PBS m./ 20mM EDTA, pH8.0)
  • 10 sterile bomullssvaber

Informasjon om fotråte

Informasjon om overvåkingsprogrammet