Veterinærinstituttets prøveutstyr

Fotråte hos villrein (returetikett)

Fotråte hos rein skyldes infeksjon med bakterien Fusobacterium necrophorum. Bakterien kommer inn via rifter og sår i huden, og det oppstår en vedvarende, smertefull betennelse i fotens bløtvev.

Her kan du bestille returetiketter for innsending av prøvemateriale til Veterinærinstituttet i  Ås, for overvåking av fotråte hos villrein.

Informasjon om fotråte hos villrein

     

    utstyr