Veterinærinstituttets prøveutstyr

Jegerpakke - skrantesyke/CWD

Skrantesyke (CWD - Chronic Wasting Disease) er en prionsykdom som kan smitte gjennom miljøet og gir dødelig sykdomsforløp i hjortevilt. Sykdommen ble påvist i hjortevilt for første gang i Norge av Veterinærinsituttet i 2016.

Utstyrspakke til uttak og innsending av én hjerne- eller lymfeprøve til CWD-analyse av hjortedyr felt under jakt.

Utstyrspakkene sendes individuelt pakket som komplette prøvesett.  

Innhold i et prøvesett:

  • 1 skje til uttak av hjerneprøve
  • 1 prøveglass
  • 1 lynlås-pose til prøveglasset
  • 2 engangshansker (størrelse L)
  • 2 avfallsposer
  • 1 merkelapp med strekkode
  • 1 returetikett, adressert vårt hovedkontor i Ås
  • 1 bobleplastkonvolutt
  • 1 prøvetakingsveiledning

Informasjon om CWD

Informasjon om overvåkingsprogrammet

Utstyr