Veterinærinstituttets prøveutstyr

Konvolutt til skjellprøver

Konvolutter til innsending av skjellprøver fra laks kan bestilles direkte fra prosjekt-portalen:  https://farmsalmtrack.vetinst.no/ .

Trykk på "Bestill utstyr" etter du har logget på med brukerkonto (se skjermbilde under). Spørsmål kan rettes til farmsalmtrack@vetinst.no.