Veterinærinstituttets prøveutstyr

Returetikett/merkelapp - jakt og fallvilt

Skrantesyke (CWD - Chronic Wasting Disease) er en prionsykdom som kan smitte gjennom miljøet og gir dødelig sykdomsforløp i hjortevilt. Sykdommen ble påvist i hjortevilt for første gang i Norge av Veterinærinsituttet i 2016.

Hvis dere mangler returetiketter eller merkelapper til prøvesett, setter vi (og miljøet) stor pris på hvis dere bestiller disse her fremfor å bestille nye prøvesett. 

Vi oppfordrer alle prøvetakere til å bestille nye returetiketter hvis de har returetiketter med vår gamle Oslo-adresse (Ullevålsveien 68), da Veterinærinstituttet flyttet sitt hovedkontor til Ås i 2021.

Vi mottar også forespørsler angående utgåtte returetiketter. I 2021 fjernet Posten/Bring gyldighetsdatoen fra sine returetiketter. Datoen etikettene er merket med fra dette tidspunktet er produksjonsdato, og de er i prinsipp gyldige så lenge de er lesbare. Eldre etiketter med en utgangsdato erstatter vi gjerne!

Informasjon om CWD

Informasjon om overvåkingsprogrammet