Veterinærinstituttets prøveutstyr

Returetikett/merkelapp - jakt og fallvilt

Skrantesyke (CWD - Chronic Wasting Disease) er en prionsykdom som kan smitte gjennom miljøet og gir dødelig sykdomsforløp i hjortevilt. Sykdommen ble påvist i hjortevilt for første gang i Norge av Veterinærinsituttet i 2016.

Hvis dere mangler returetiketter eller merkelapper til prøvesett, setter vi (og miljøet) stor pris på hvis dere bestiller disse her fremfor å bestille nye prøvesett. 

Vi oppfordrer alle prøvetakere til å bestille nye returetiketter hvis de har returetiketter med vår gamle Oslo-adresse (Ullevålsveien 68), da Veterinærinstituttet flyttet sitt hovedkontor til Ås i 2021.

Vi mottar også forespørsler angående utgåtte returetiketter. Returetiketter er gyldige 1 år fra sendingen var opprettet, altså 1 år fra datoen som står i vinduet til mottakeradressen. Vi oppfordrer til å bestille nye etiketter og kaste utløpte etiketter. 

Informasjon om CWD

Informasjon om overvåkingsprogrammet

Prøveutstyr