Veterinærinstituttets prøveutstyr

Mattilsynets beredskap (HPAI/ND/kverke)

Veterinærinstituttet sender ut følgende utstyr til Mattilsynets beredskapsformål:

  • e-Swabs til aviær influensa, Newcastle disease, kverke, osv...
  • UTM-svaber til aviær influensa eller Newcastle disease

Skal ikke bestilles av jegere til overvåkingsprogrammet for aviær influensa hos villfugl!

Transportbuffer til prøvetaking for fotråte (sau) og munn- og klovsyke finner du ikke lengre her, da dette produseres og belastes hos seksjon for medieproduksjon hos Veterinærinstituttet. Disse bestilles ved å sende mail til medieprod@vetinst.no (husk leveringsadresse og tiltaksnummer).

Utstyr