Veterinærinstituttets prøveutstyr

Mikrobiologiske vekstmedier og reagenser

Et utvalg mikrobiologiske vekstmedier og reagenser (agar, broth) kan bestilles fra Veterinærinstituttet per epost: medieprod@vetinst.no 

Det samme gjelder formalin, RNAlater®, og transportmedier. Se utvalg og prisliste på Veterinærinstituttet sin hjemmeside.