Veterinærinstituttets prøveutstyr

MRSA hos svin

Meticillinresistente Staphylococcus aureus (MSRA) er resistent mot betalaktam antibiotika (bla. penicilliner og cefalosporiner). Bakterien kan forårsake infeksjon i både dyr og menneske, og smitter gjennom direkte kontakt og kontakt med miljøet. 

Grisebesetninger overvåkes for MRSA med fuktede svaberkluter, avhengig av driftsform og besetningsstørrelse. 

Vi oppfordrer til å bestille et estimert årsforbruk; ikke bestill mer enn dette da fuktede kluter tørker ut på sikt.

Informasjon om MRSA

Informasjon om overvåkingsprogrammet

Utstyr