Veterinærinstituttets prøveutstyr

Paratuberkulose

Paratuberkulose er en kronisk tarminfeksjon i drøvtyggere som forårsakes av Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis. Sykdommen overvåkes ved innsamling av avføringsprøver fra storfe, sau, geit, og kamelider.

Fra 2022 sender vi ut beger til prøvetaking som er egnet for etterlagring når prøvene når Veterinærinstituttet. Vi oppfordrer til å bestille et estimert årsforbruk, når mulig.

Informasjon om paratuberkulose

Informasjon om overvåkningsprogrammet

Utstyr