Veterinærinstituttets prøveutstyr

Slakteri og viltbehandlingsanlegg - TSE/CWD/BSE

Transmissible Spongiform Encefalopathies (TSE) er en kategori overførbare prionsykdommer som gir dødelig sykdomsforløp. Skrantesyke (CWD, hjortevilt), scrapie (småfe), kugalskap (BSE), og Creutzfeldt-Jakob sykdom (CJD, menneske) inngår i sykdomskategorien. 

Utstyr til overvåking av TSE/CWD/BSE ved slakteri og viltbehandlingsanlegg. Det er ønskelig at det bestilles utstyr til et sesongforbruk, når mulig.

Isoporesker og kjøleelement bestilles direkte via. våre leverandører, og har typisk 1-2 dager lengre leveringstid.

Her kan du også supplere mangler til prøveutstyr beregnet på fallvilt. 

Informasjon om prioner

Informasjon om CWD

Informasjon om overvåkingsprogrammet

Utstyr