Veterinærinstituttets prøveutstyr

Psoroptes ovis hos kameldyr

Skabbmidden Psoroptes ovis fører til saueskabb, en svært smittsom sykdom som gir akutte og kroniske allergiske hudbetennelser. Sykdommen har lenge vært utryddet i Norsk sau, men påvises i kameldyr (lama og alpakka) og kan smitte over fra disse. 

Prøvetaking gjennomføres ved svabring av øregang. Én fuktet svaberklut deles i fire deler, og kan dermed benyttes til å ta ut prøver fra opptil fire dyr. 

Innhold i et prøvesett:

  • 1 sterilt pakket fuktet svaberklut 
  • 3 lynlås-poser

Informasjon om P. ovis

Informasjon om overvåkningsprogrammet

Utstyr