Veterinærinstituttets prøveutstyr

RNAlater

RNAlater® aseptisk fordelt på PCR-rør (1mL per rør) kan bestilles fra Veterinærinstituttet per epost: medieprod@vetinst.no 

Det samme gjelder formalin, transportmedium virus (fisk og landdyr), og mikrobiologiske dyrkingsmedier. Se utvalg og prisliste på Veterinærinstituttet sin hjemmeside.