Veterinærinstituttets prøveutstyr

Salmonella - Friplukk

Salmonella er en slekt med tarmbakterier som kan føre til sykdommen salmonellose i husdyr og mennesker, og smitter gjennom urent fôr, mat, vann, eller kontakt. Vi overvåker for Salmonellaforekomst hos fjørfe, storfe, og gris. 

Prøver sendes til Veterinærinstituttet Ås fra 15 september 2022; ta kontakt med oss hvis dere har konvolutter med Sandnes-adressen og skal sende inn prøver. 

Rund gjerne av til nærmeste kolli hvis det er praktisk for dere:

Utstyr

Antall per kolli

Sokkepar - fuktet

25 (200 per kartong)

Svaberklut - fuktet

25 (175 per kartong)

Hansker - Large

100 (1000 per kartong)

Skoovertrekk

100 (2000 per kartong)

Konvolutt til innsending

50 (250 per kartong)

 

Bestiller du store kvantum prøveutstyr på vegne av flere produsenter? Har du gått tomt for enkelte komponenter til dine prøvesett? Her kan du plukke mengden du trenger.

Vi oppfordrer til å bestille et estimert årsforbruk;  ikke bestill mer enn dette da fuktede svaberkluter og sokker tørker ut på sikt.

Vi har dessverre ikke mulighet til å sende prøveutstyr direkte til produsentene som er tilknyttet slakterier. Slakteriene bestiller halvårsforbruk/årsforbruk og benytter sitt eget distribusjonsnettverk til fordeling.

Prøver til Salmonella-overvåking sendes til Veterinærinstituttet Ås i medfølgende innsendingskonvolutt. 

Informasjon om Salmonella

Informasjon om overvåkingsprogrammet