Veterinærinstituttets prøveutstyr

Salmonella - Friplukk

Salmonella er en slekt med tarmbakterier som kan føre til sykdommen salmonellose i husdyr og mennesker, og smitter gjennom urent fôr, mat, vann, eller kontakt. Vi overvåker for Salmonellaforekomst hos fjørfe, storfe, og gris. 

Rund gjerne av til nærmeste kolli hvis det er praktisk for dere:

Utstyr

Antall per kolli

Sokkepar - fuktet

200 per eske

Svaberklut - fuktet

175 per eske

Hansker - Large

100 (1000 per eske)

Skoovertrekk

100 (1000 per eske)

Konvolutt til innsending

250 per eske

 

Bestiller du store kvantum prøveutstyr på vegne av flere produsenter? Har du gått tomt for enkelte komponenter til dine prøvesett? Her kan du plukke mengden du trenger.

Vi oppfordrer til å bestille et estimert årsforbruk;  ikke bestill mer enn dette da fuktede svaberkluter og sokker tørker ut på sikt.

Vi har dessverre ikke mulighet til å sende prøveutstyr direkte til produsentene som er tilknyttet slakterier. Slakteriene bestiller halvårsforbruk/årsforbruk og benytter sitt eget distribusjonsnettverk til fordeling.

Prøver til Salmonella-overvåking sendes til Veterinærinstituttet Ås i medfølgende innsendingskonvolutt. 

Informasjon om Salmonella

Informasjon om overvåkingsprogrammet

Komponenter