Veterinærinstituttets prøveutstyr

Transportbuffer munn- og klovsyke

Transportbuffer og svaber til prøvetaking for munn og klovsyke finner du ikke lengre i nettbutikken, da dette produseres og belastes hos seksjon for medieproduksjon hos Veterinærinstituttet. Disse bestilles ved å sende mail til medieprod@vetinst.no (husk leveringsadresse og tiltaksnummer).