Veterinærinstituttets prøveutstyr

Transportmedium virus

Transportmedium til virus som påvirker fisk kan bestilles fra Veterinærinstituttet per epost: medieprod@vetinst.no 

Det samme gjelder formalin, RNAlater®, og mikrobiologiske dyrkingsmedier. Se utvalg og prisliste på Veterinærinstituttet sin hjemmeside.