Veterinærinstituttets prøveutstyr

Salmonella - Prøvepakker til fjørfeovervåking

Salmonella er en slekt med tarmbakterier som kan føre til sykdommen salmonellose i husdyr og mennesker, og smitter gjennom urent fôr, mat, vann, eller kontakt. Vi overvåker for Salmonellaforekomst hos fjørfe, storfe, og gris. 

Prøver sendes til Veterinærinstituttet Ås fra 15 september 2022; ta kontakt med oss hvis dere har konvolutter med Sandnes-adressen.

Prøvetakingsmetode for Salmonella-overvåking avhenger av driftsform. Et prøvesett tilsvarer typisk et hønsehus. Vi oppfordrer til å bestille et estimert årsforbruk;  ikke bestill mer enn dette da fuktede svaberkluter og sokker tørker ut på sikt.

Vi har dessverre ikke mulighet til å sende prøveutstyr direkte til produsentene som er tilknyttet slakterier. Slakteriene bestiller halvårsforbruk/årsforbruk og benytter sitt eget distribusjonsnettverk til fordeling. Slakterier kan også bestille fra "Salmonella-Friplukk" hvis dette oppleves som mer gunstig.

Alle prøver til Salmonella-overvåking sendes til Veterinærinstituttet Ås i medfølgende innsendingskonvolutt. 

Informasjon om Salmonella

Informasjon om overvåkingsprogrammet

Driftsform